Factory Add: No. 1 Dongsheng Road, Dengkou County, Inner Mongolia, China
Export department Add: 9-1202, Golden Sunshine Community, 3th Street, Development Zone, Tianjin City, China
President:Yang Lin
General manager:Yang Haoyu
Tel:+86-13754083668
E-mail:378513173@qq.com
Itc manager : Liu Jianjun
E-mail:15022658518@VIP.126.com